Jussformidlingen

Hvem er vi?

Saksbehandlerne i Jussformidlingen er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Ønsker du hjelp?

Dersom du lurer på noe, eller trenger hjelp til en spesifikk sak – ring oss, så får du snakket med en av våre saksbehandlere.

Hvem kan få hjelp?

Vi tilbyr gratis juridisk bistand til alle privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Aktuelt

15.01.2016
Jussformidlingen gjentar suksessen fra i fjor, og ønsker på ny velkommen til en rettspolitisk paneldebatt på Det Akademiske Kvarter, onsdag 27.01.16. For mer info og oppdateringer vedrørende arrangementet, se vår facebook-event her. Denne gangen ønsker Jussformidlingen å sette fokus på behandlingen av narkomane i det offentlige rom og de store utfordringer Bergen kommune har når [...]
14.12.2015
  Jussformidlingen har stengt fra og med mandag den 14.12.15 til og med fredag den 01.01.16 grunnet juleferie. Fra mandag den 04.01.16 har vi alminnelige åpningstider. Jussformidlingen will be closed from Monday the 14.12.2015 until Friday the 01.01.2016 due to christmas holiday. Jussformidlingen will have ordinary opening hours from Monday the 04.01.2016. Kontakt Jussformidlingen Vi tilbyr [...]
01.12.2015
I går hadde Jussformidlingen besøk av Likestillings - og diskrimineringsombudet hvorav en av foredragsholderne er tidligere saksbehandler i Jussformidlingen. Under foredraget ble det fokusert på diskrimineringslovgivningen som verner om diskriminering på bakgrunn av graviditet og kjønn. Foredraget var særlig interessant for Jussformidlingen med tanke på det store antall saker vi har innenfor arbeidsretten.  Vi i Jussformidlingen  er sikker [...]

Høringsuttalelser

25.01.2016
Vi viser til høringsnotat av 16.09.15 der det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven.   Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene i universitets- og høyskoleloven. Vi vil i det følgende komme med noen bemerkninger til høringsnotatet.   Vitnemålsbank Jussformidlingen stiller seg positive til opprettelsen [...]
25.01.2016
Vi viser til høringsbrev datert 19.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.   Jussformidlingen stiller seg positive til at departementet ønsker å samle de ulike diskrimineringsvernene i en lov. Videre er vi positive til ønsket om å tydeliggjøre de ulike diskrimineringsvernene, og vi anser det som viktig at [...]
22.01.2016
Det vises til høringsbrev av 01.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder styrket pårørendestøtte. Vi vil i det følgende knytte bemerkninger til den rettslige delen av forslaget. Generelt om forslaget Jussformidlingen stiller seg positive til utvalgets ønske om å gjennomføre lovendringer som skal bidra til større [...]