Jussformidlingen

Hvem er vi?

Saksbehandlerne i Jussformidlingen er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Ønsker du hjelp?

Dersom du lurer på noe, eller trenger hjelp til en spesifikk sak – ring oss, så får du snakket med en av våre saksbehandlere.

Hvem kan få hjelp?

Vi tilbyr gratis juridisk bistand til alle privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Aktuelt

23.11.2015
Jussformidlingen holder stengt fra mandag 23.11.15 til og med torsdag 26.11.15 grunnet internseminar. Dersom noe haster i en pågående sak kan du sende en e-post til post@jussformidlingen.no. Kontakt Jussformidlingen Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor. Kontakt oss
19.11.2015
Jussformidlingen sendte sammen med flere andre organisasjoner i går brev til alle partier på Stortinget. I brevet advarte vi mot hastebehandling av innstrammingsforslag som innebærer en dramatisk svekkelse av asylsøkeres rettssikkerhet. Les hele brevet her: http://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/11/Brev-fra-organisasjoner.pdf Kontakt Jussformidlingen Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi [...]
19.11.2015
Jussformidlingen var i uke 46 på utenlandsseminar i Den Haag og Amsterdam. Vi var på besøk hos Eurojust, som er EUs samarbeidsbyrå for påtalemyndigheter og etterforskere. Hos Eurojust fikk vi høre på spennende foredrag av Norges representanter, om organisasjonens arbeid og om bekjempelse av kriminalitet på tvers av landegrenser. Videre var vi på besøk hos [...]

Høringsuttalelser

25.11.2015
Det vises til høringsbrev datert 24.07.15, hvor det bes om høringsinstansens syn på forslag til endring av folketrygdloven § 11-6. Jussformidlingen stiller seg positive til forslaget om lovendring for å tydeliggjøre trygderettens overprøvingskompetanse av Arbeids- og velferdsetatens vurderinger. Vi er av den oppfatning at det er behov for en tydeliggjøring av Trygderettens kompetanse til å [...]
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 15.09.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget. Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positive til Departementets forslag om revisjon av forskriften om Husleietvistutvalget (HTU). Vi vil i det følgende komme med enkelte bemerkninger til punktene i høringsbrevet der vi finner det nødvendig. Punkt [...]
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 21.08.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til ny lov om forbrukerutvalget med forskrifter. Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de endringer som departementet foreslår, med unntak av forslaget om ett års klagefrist for å bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. I det videre ønsker vi å [...]