Kart:

KART

Adresse:

Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Org.nr.:

984 925 573

Telefon:

55589600

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-17
Torsdag: 9-17
Fredag: Stengt


Velkommen til Jussformidlingen

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi.

Jussformidlingen kan bistå innenfor de fleste sivilrettslige emner. Blant annet bistår vi i spørsmål om arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, utlendingsrett, forsikringsrett og i spørsmål om fast eiendom, sameier og borettslag.

Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, personskadeerstatning, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging.

Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Alt skriftlig arbeid går gjennom grundige godkjenningsprosesser internt på Jussformidlingen.

Jussformidlingen har nye åpningstider mandag kl 09-15, tirsdag 09-15, onsdag 09-17, torsdag 09-17 og fredag stengt.

Jussformidlingen har påskeferie og holder dermed stengt fra og med mandag den 11. april til og med mandag den 21. april. Vi har vanlige åpningstider igjen tirsdag den 22. april.


Jussformidlingen søker 12 nye saksbehandlere
Jussformidlingen søker 12 nye saksbehandlere med ansettelse fra 18. august 2014.

Jusstudenter blir ansatt for 12 måneder i 100 % stilling. Arbeidet er godkjent som valgemne «Rettshjelp» og gir 30 studiepoeng. Engasjementet honoreres for tiden med kr 5500 brutto i måneden i 12 måneder pluss 12 % feriepenger.

Som saksbehandler får du unik praktisk juridisk erfaring, med ansvar for egne saker og klienter. Du får ta del i et hektisk og lærerikt arbeidsmiljø, med høy trivselsfaktor og hyggelige kolleger.

Det vi krever av deg er at du er ferdig med 3. studieår, og er motivert til å gjøre en innsats.

Søknadsfrist er mandag 19. mai. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju i uke 21 eller 22. Ansettelsene vil være klare innen begynnelsen av juni.

Det blir avholdt et informasjonsmøte mandag den 13. mai klokken 1215 i auditorium 2. Både søkere til dette opptaket og potensielle fremtidige søkere inviteres til å komme. Se også vår rekrutteringsbrosjyre på vår hjemmeside Tjuvstart på arbeidslivet.
Dersom du har spørsmål kan daglig leder kontaktes på tlf 55 58 96 04 eller på leder@jussformidlingen.no. Du kan også komme innom oss i Sydneshaugen 10.

Søknad med CV sendes daglig leder pr post, e-post eller leveres i vår resepsjon.


 


[Nyheter]

[Kontakt]

 

Finansiering
Jussformidlingen driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Bergen kommune og Velferdstinget i Bergen (se logo nedenfor). Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fylkeskommuner, fond, stiftelser og private. Det presiseres at Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon, og ingen av våre støttespillere har noen form for instruksjonsrett eller innsynsrett når det gjelder saksbehandlingen eller andre deler av organisasjonen. Jussformidlingen forholder seg til Regler for god advokatskikk.
Velferdstinget i Bergen