Kart:

KART

Adresse:

Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Org.nr.:

984 925 573

Telefon:

55589600

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-17
Torsdag: 9-17
Fredag: Stengt


Velkommen til Jussformidlingen

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi.

Jussformidlingen kan bistå innenfor de fleste sivilrettslige emner. Blant annet bistår vi i spørsmål om arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, utlendingsrett, forsikringsrett og i spørsmål om fast eiendom, sameier og borettslag.

Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, personskadeerstatning, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging.

Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Alt skriftlig arbeid går gjennom grundige godkjenningsprosesser internt på Jussformidlingen.

Jussformidlingen har nye åpningstider mandag kl 09-15, tirsdag 09-15, onsdag 09-17, torsdag 09-17 og fredag stengt.

Mandag 29. september i seminarrom 3 på Dragefjellet, det juridiske fakultetet i Bergen. klokken 1315-1400 er det informasjonsmøte om Jussformidlingen.

 


 


[Nyheter]

[Kontakt]

 

Finansiering
Jussformidlingen driftes med støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, Bergen kommune og Velferdstinget i Bergen (se logo nedenfor). Vi mottar også støtte fra andre kommuner, fylkeskommuner, fond, stiftelser og private. Det presiseres at Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon, og ingen av våre støttespillere har noen form for instruksjonsrett eller innsynsrett når det gjelder saksbehandlingen eller andre deler av organisasjonen. Jussformidlingen forholder seg til Regler for god advokatskikk.
Velferdstinget i Bergen