Kart:

KART

Adresse:

Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Org.nr.:

984 925 573

Telefon:

55589600

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-17
Torsdag: 9-17
Fredag: Stengt


Juridisk bistand

Hvilke saksområder tar vi?
Jussformidlingen har siden 1972 ytt gratis juridisk bistand innenfor ulike saksområder. Vi tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon for klienter på landsbasis. Vi bistår blant annet med følgende rettsområder:

 • Arbeid
 • Arv
 • Testament
 • Familie
 • Samboer
 • Sosial
 • Trygd
 • Husleie
 • Forvaltning
 • Tingsrett
 • Kontrakt
 • Forbrukerkjøp
 • Erstatning
 • Ulendingsrett
 • Forsikring
 • Avhending av fast eiendom
 • Sameie
 • Borettslag
 • Pengekrav
Vi kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging. Vi bistår heller ikke med å sende søknader eller å fylle ut søknadsskjema.


Dersom du er i tvil om din sak faller inn under vårt virkeområde, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi førsøker så langt som mulig å henvise til andre instanser som muligens kan hjelpe deg.


Hvor langt følger vi saken?
Vi kan bistå klienter til og med forliksrådet. Vi prosedere ikke saker for tingretten.


Vi ser imidlertid alltid etter muligheten for å komme til forlik på så tidlig tidspunkt som mulig i saken. Vår motto er at "Det finnes en fredelig løsning". Det å komme til enighet før saken kommer inn i rettsapparatet er blir oftest billigere for begge parter, og ikke minst sparer man mye tid og krefter på å få saken ute av verden!


Krav til klienten - hvem kan få hjelp?

Alle privatpersoner kan i utgangspunktet få hjelp hos oss. Vi har i ingen grenser med hensyn til klientens personlige inntekt eller formue. Vi bistår også klienter fra hele landet.


Ikke sjeldent må vi likevel avvise saker. Dette kan ha flere årsaker. Jussformidlignen forsøker så langt som mulig å følge Regler for god advokatskikk. Det står klart i punkt 1.2 siste ledd at "Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag". Dette prinsippet følger også vi.