Kart:

KART

Adresse:

Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Org.nr.:

984 925 573

Telefon:

55589600

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-17
Torsdag: 9-17
Fredag: Stengt


Om oss

 

Jussformidlingen
Jussformidlingen hjelper årlig rundt 5000 klienter med juridiske problemer av ulik art. Saksantallet er stigende. Fra vi startet i 1972 har vi positivt utviklet våre arbeidsmetoder. Saksomfanget har som et resultat av dette økt kraftig.

Ansatte
Vi har i dag 22 saksbehandlere, daglig leder og kontormedarbeider. I tillegg er det ansatt 3 tidligere saksbehandlere i en faggruppe. Organisasjonens høyeste organ er allmøtet som består av alle saksbehandlerne og faggruppen.

Saksbehandlerne er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. At man i innspurten tar del i det praktiske liv på denne måten, har vist seg å øke den enkeltes kvalifikasjoner med hensyn til selvstendig juridisk problemløsning. Saksbehandlerne hjelper ikke bare sine klienter, men får også selv verdifull erfaring som rettshjelpere. Etter endt periode hos Jussformidlingen, har studenten allerede arbeidet med over 60 saker, samt ytt telefonisk bistand. Dette gir ham eller henne et solid fundament for sin videre utvikling som jurist.

Vår posisjon som rettshjelper
Vi ser i økende grad at vårt arbeide som rettshjelper blir anerkjent blant profesjonens øvrige aktører. Jussformidlingen har i dag et fundament for sin virksomhet som er særegent for denne type organisasjon. Publikum har stor tiltro til vår organisasjon, og betrakter oss som en trygg støttespiller når de har behov for det. Saksbehandlerene blir også møtt med stor respekt i de tvistesaker vi engasjerer oss i.