Kart:

KART

Adresse:

Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Org.nr.:

984 925 573

Telefon:

55589600

Åpningstider:

Mandag: 9-15
Tirsdag: 9-15
Onsdag: 9-17
Torsdag: 9-17
Fredag: Stengt


Høringsuttalelser

 

Jussformidlingen mottar jevnlig dokumenter om juridiske emner som Stortinget sender ut på høring. Her publiserer vi høringsutalelsene som vi utarbeider.

 

 

Utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt frem forslag til en ny forskrift om regionale verneombud for visse bransjer. Den nye forskriften utvider ordningen til å omfatte renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, i tillegg til bygge- og anleggsbransjen som er omfattet av dagens forskrift.

 

Jussformidlingen er i all hovedsak positive til at lovgivningen på dette området skjerpes. Vi opplever ofte at useriøse arbeidsgivere ikke forholder seg til regelverket, og tror de foreslåtte utvidelsene vil ha god effekt.

Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

 

Uttalelse i forbindelse med stortingsmelding om offentlig rettshjelp
Regjeringen presenterte 17. april 2009 en stortingsmeldning om offentlig rettshjelp.


Jussformidlingen er stort sett positiv til meldingen og den reformen som forespeiles. Imidlertid er det et par punkter vi ønsker å kommentere, og også fremme kritikk av. I den forbindelse har vi sendt en uttalelse til Stortingets justiskomite.

Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

Break

 

Forskrift om unntak fra depositumsbestemmelsene i husleieloven
Det foreslås at studentsamskipnadene skal kunne opprette felles depositumskonto for alle leietakere. Etter dagens ordning må det etter husleieloven opprettes en konto pr leietaker.

Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

Break

 

Forslag til endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova
Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

Break

 

Politiattest til personer med oppgaver knyttet til mindreårige
Vår høringsuttalelse kan du lese her.


Break

 

Endringer i husleieloven
Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

Break

 

Frarådningsplikt i kredittkjøp
Vår høringsuttalelse kan du lese her.

 

Break

 

Rett til arv og uskifte for samboere
Vår høringsuttalelse kan du lese her.