Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet to høringssvar til nye lovendringer. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene.

 

Høring om forslag til endringer i rettsgebyrloven –  forslag om endringer i rettsgebyrloven ved innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt. Jussformidlingen anerkjenner at utgiftene ikke er store. Vi er imidlertid bekymret for at forslaget i særlig grad vil ramme de ressurssvake. Vi er også skeptiske til å åpne for avgifter på et område som normalt er gratis, da dette igjen vil åpne for fremtidige økninger.

Jussformidlingen er negative til forslaget om endring i rettsgebyrloven ved innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt.

Trykk her for å se høringsuttalelsen.

 

Høring om forslag til endring i statsborgerloven – forslag til avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap. Jussformidlingen mener at departementet forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap vil reflektere dagens rettsbilde bedre ved å anerkjenne at mennesker kan ha tilhørighet til mer enn ett land. Vi mener likevel at forslag ikke skal begrunnes i sikkerhetshensyn og mulighetene til å frata nordmenn deres statsborgerskap.

Jussfordmidlingen er positive til å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap.

Trykk her for å se høringsuttalelsen.