I fjor skrev Jussformidlingen en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartements forslag om ny Lov om endring av juridisk kjønn. Vårt høringssvar blir flere steder vist til i lovproposisjonen. Vi er svært glade for at vårt rettspolitiske arbeid har bidratt til dette lovforslaget. Er du interessert i å lese mer om lovforslaget, kan du lese proposisjonen i sin helhet ved å klikke på bildet eller følge linken nedenfor:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-74-l-20152016/id2479716/

 

Lov om endring av juridisk kjønn

 

Jussformidlingens høringsuttalelse kan du lese i sin helhet ved å følge denne linken:

http://www.jussformidlingen.no/horingsuttalelse-forslag-til-lov-om-endring-av-juridisk-kjonn/