Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet hvor Jussformidlingen er foreslått kuttet med 1,6 millioner kroner. Et slikt kutt får dramatiske konsekvenser for vår drift og for rettssikkerheten til våre klienter.

Rettshjelpstiltakene er til sammen foreslått kuttet med 15 millioner kroner og flere av tiltakene vil måtte vurdere nedleggelse dersom dette blir en realitet.

Vi vil jobbe hardt for å snu dette og vi håper at politikerne vil innse hvor viktig vårt arbeid er for rettssikkerheten til utsatte grupper i samfunnet.