Saksinntak

Send oss din sak

For å registrere saken din trenger vi litt informasjon om deg. Etter registrering vil vi ringe deg for nærmere kartlegging av veien videre. All informasjon som blir sendt inn vil bli behandlet konfidensielt. 

Hvorfor tar du kontakt med Jussformidlingen? Prøv å være så presis som mulig. Skriv også når ting skjedde i saken din (for eksempel hvilken dato du fikk brev fra NAV eller UDI. Hvilken dato sa arbeidsgiveren din at du ikke får jobbe der lenger?). Skriv både hva du har gjort og hva andre har gjort.

Tell us why you are contacting Jussformidlingen. Try to be as precise in your description of the case as possible. Remember to write when certain things occured in your case. For example, when did you receive a letter from NAV or UDI. At which date did your employer say that you couldn't work for them anymore? Tell us what you have done, but also what others have done.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

E-post:
telefonvakt@jussformidlingen.no

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen