Foredrag

Foredrag med Jussformidlingen

Jussformidlingen tilbyr gratis foredrag innenfor flere rettsområder. Vi anser kompetanseheving gjennom rettsopplysning som viktig for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet.

Måten det foregår er at vi avholder et kort foredrag om et bestemt emne. Hvis det er ønskelig, fortsetter vi deretter med forberedte arbeidsoppgaver til foredraget. Foredragene kan holdes for både store og små grupper.

Vår plassering gjør at vi i hovedsak holder foredrag i Bergen og omegn, men på etterspørsel kan vi også holde foredrag andre steder i Norge.

Vi har faste avtaler med Folk i Arbeid, Nav og Reaktorskolen. I tillegg har vi holdt foredrag for Jobbsjansen i SK Brann, Røde kors (Døråpner og EVA), kriminalomsorgen, videregående skoler i Bergen og Universitetet i Bergen.

Vi har ikke mulighet til å stille med tolk under foredrag. Dersom gruppen selv kan stille med tolk, er det helt i orden.

Vi har standardforedrag innfor følgende rettsområder:

  • Arve- og familierett
  • Samboerrett
  • Utlendingsrett
  • Arbeidsrett
  • Husleierett
  • Trygderett

Dersom ingen av de ovennevnte emner passer, kan vi vurdere om vi har kapasitet til å holde et foredrag innenfor et annet rettsområde.

Kontakt

Alle spørsmål i forbindelse med foredrag og booking gjøres gjennom rettshjelper@jussformidlingen.no.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

E-post:
telefonvakt@jussformidlingen.no

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen