Rettslig info

Rettslig informasjon

Her er en oversikt over en rekke praktisk viktige rettsregler innenfor ulike rettsområder. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere forklaring av reglene.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker informasjonen tilsendt i brosjyreform.

Dersom du eller din organisasjon har behov for flere brosjyrer kan du ta kontakt med leder for Jussformidlingens markedsgruppe på marked@jussformidlingen.no.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

E-post:
telefonvakt@jussformidlingen.no

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen